Dissabte 29 d’Octubre a la plaça de l’edifci15o es va realitzar una assemblea per parlar de com extendre aquest tipus d’accions. A continuació un resum del que vam parlar:

1. Informació sobre el procés de l’edifici15o.

S’explica com a través d’algunes xarxes de suport mutu i el col·lectiu 500×20 de Nou Barris es van posar en contacte famílies en una situació d’emergència extrema fruit de diversos desnonaments i desallotjaments. D’aquestes trobades va sorgir un procés col·lectiu per prendre un edifci que donés resposta a la necessitat d’habitatge d’unes 10 families. L’ocupació però no es limita a donar resposta a nivell d’habitatge sino que també pretèn constituirse com un espai per a l’autorganització obert al barri. Al respecte hi ha dos locals i varies plantes de parking en que ja s’han començat a dur a terme activitats com el taller de bicis Biciosxs. El proper divendres hi haurà una reunió oberta al barri, persones i entitats, que començarà a valorar quines son les necessitats i propostes.

Es parla de que aquest només ha sigut el primer pas i de que cal multiplicar aquest tipus d’accions, ja que la situació ho demana i s’ha demostrat que tenen el recolzament de gran part de la població.

2. Extensió de l’acció

S’informa que la idea de prendre edificis s’està valorant en altres barris i ciutats. Es buscaran maneres per donar formació i recolzament en tots els aspectes necessaris.

3. Campanya

Es proposa engegar una campanya a nivell estatal que legitimi i propulsi aquest tipus d’accions, prenent com a referent la lluita de la insubmissió.

4. Dia 15V

Es proposa convocar també a nivell estatal un dia “15V” en el que coordinar una ocupació massiva descentralitzada.

5. Com seguim?

Es considera que d’aquí a les eleccions tenim un temps propici per dur a terme aquest tipus d’accions doncs durant la campanya electoral el poder acostuma a rebaixar l’acció repressiva. De moment només sabem que el 17 de Novembre hi ha convocada vaga a nivell d’educació, que potser es prendran les places el 13 de Novembre. Per valorar si hi ha forces, i veure si es pot coordinar amb les movilitzacions previstes, a tal efecte decidim tornar-nos a trobar el divendres 4 de Novembre a les 19:30, i aprofitar que a la mateixa hora hi ha l’espai de coordinació dels barris per quan acabi poder explicar quines idees i propostes hi ha a les diferents assemblees de barri.

Anuncios