[CAT] [ABAJO EN CASTELLANO]

Conscients de la realitat socio-econòmica del barri i de la ciutat, des de l’Edifici 15o proposem un taller eminentment pràctic de recerca de feina i autoocupació. El taller, estructurat en tres sessions d’1,5h cadascuna, està especialment adreçat a persones que troben especials dificultats en accedir a una feina formal, com ara majors de 45 anys, persones que no han tingut possibilitat d’accedir a una formació acadèmica, que no han treballat mai o que porten molt temps a l’atur, immigrants sense documentació reglada a l’estat…

En cada sessió s’incidirà en un aspecte:
SESSIÓ 1 (16 de febrer): Recursos i estratègies per trobar feina dins de l’àmbit formal: com accedir a ofertes de feina, creació de CV, entrevistes de selecció…
SESSIÓ 2 (23 de febrer): Autoocupació. Com aprofitar els nostres coneixements/habilitats/idees per crear el nostre propi lloc de treball. Exemples d’autoocupació i experìències reals. Estratègies de marketing de la nostra petita-gran empresa.
SESSIÓ 3 (1 de març): Tècniques de “supervivència” en temps de crisi: reciclatge, intercanvis, métodes d’estalvi… Assoliment d’objectius de les anteriors sessions, dubtes i preguntes, intercanvi d’experiències entre les participants…
El taller es farà els dies 16 i 23 de febrer i 1 de març de 19 a 20.30h a l’Edifici 15o (C/ Almagro, 2-4. Metro Llucmajor L-4 o Roquetes L-3)
INSCRIPCIONS: Enviar un correu electrònic a edifici15o.tallers@gmail.com indicant nom, edat, barri/ciutat i num de telèfon.
DE LA INDIGNACIÓ A L’ACCIÓ. SEGUIM!
Edifici 15o
[CAST]
Conscientes de la realidad socio-económica del barrio y de la ciudad, desde el Edificio15o proponemos un taller eminentemente práctico de búsqueda de empleo y autoocupación. El taller, estructurado en tres sesiones de 1,5h cada una, está especialmente dirigido a personas que encuentran especiales dificultades en acceder a un empleo formal, como mayores de 45 años, personas que no han tenido posibilidad de acceder a una formación académica, que no han trabajado nunca o que llevan mucho tiempo en el paro, inmigrantes sin documentación reglada en el estado…
En cada sesión se incidirá en un aspecto:
SESIÓN 1 (16 de febrero): Recursos y estrategias para encontrar trabajo dentro del ámbito formal: como acceder a ofertas de trabajo, creación de CV, entrevistas de selección…
SESIÓN 2 (23 de febrero): Autoempleo. Cómo aprovechar nuestros conocimientos /habilidades / ideas para crear nuestro propio puesto de trabajo. Ejemplos de autoempleo y experiencias reales. Estrategias de marketing de nuestra pequeña-gran empresa.
SESIÓN 3 (1 de marzo): Técnicas de “supervivencia” en tiempos de crisis: reciclaje, intercambios, métodos de ahorro… Repaso de objetivos de las anteriores sesiones, dudas y preguntas, intercambio de experiencias entre las participantes …
El taller se realizará los días 16 y 23 de febrero y 1 de marzo de 19 a 20.30h en el Edificio15o (C / Almagro, 2-4. Metro Llucmajor L-4 o Roquetes L-3)
INSCRIPCIONES: Enviar un correo electrónico a edifici15o.tallers@gmail.com indicando nombre, edad, barrio/ciudad y num de teléfono.
DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN. ¡SEGUIMOS!
Edifici 15o